פורטל תמיכה

תמיכה מרחוקטלפון: 02-6520570

חיבור מאובטח ע"י קוד

אנא הקלד את הקוד
שקיבלת מהתומך:
תמיכה מרחוק

צור קשרטלפון רב קווי: 02-6520570
02-6519583 :פקס
הורדות תכנה \ קבצים
שם
סיסמה
בעת הורדת התוכנה או הקשת הקוד, הלקוח מאשר שליטה מרחוק על שולחן העבודה שלו לשם תמיכה והדרכה. באפשרות הלקוח להתנתק בכל שלב ע"י סגירת חלון התוכנה בסוף התמיכה/הדרכה עליך לנתק את חלון התמיכה בתמיכה באמצעות קוד, ההתחברות הינה חד פעמית ודורשת הכנסת קוד חדש בכל התחברות בתמיכה באמצעות התקנת תוכנה ההתחברות היא רק ע"י הפעלת התוכנה אצל הלקוח

Google